##

#_#
#__#

#_#/ #_#
#_#
. #_#
 

 
#__# #___#
#__#
. #__#
 #_#  #_# . #_#
#__#

 #_ר# #__ר#
 
#__#
#_#
#__ר#
 
#_ר# ##

() ## ##
#_ר# ##

#_ר_# ##

______________________ ( ..)

 
______________________ ( ..)
 
..